QUE ÉS L'AMPA?

L'AMPA (acrònim d'Asociació de Mares i Pares d'Alumnes) és una associació integrada per els pares i mares de l'alumnat pertanyent al col·legi en el que es troben els seus fills. La inscripció és voluntària i es pot estar com associat durant el temps en que els fills romanguen al Centre. 

L'AMPA és la via natural de participació dels pares i mares de l'alumnat en tot allò concernent a l'educació dels nostres fills i filles.

Quines són les finalitats d'una AMPA?

bullet Col·laborar en les activitats educatives dels centres docents.
bullet Organitzar activitats formatives complementàries en benefici de pares i alumnes.
bullet Assistir als pares i mares d'alumnes en tot allò que pertany a l'educació dels seus fills i filles.
bullet Representar als pares i mares en el consell escolar.
bullet Informar i assessorar als pares i mares de les activitats pròpies de l'AMPA.
bullet Potenciar la participació de la família en la vida del centre.
bullet Promoure la qualitat educativa.
bullet Col·laborar amb el professorat i l'alumnat per el bon funcionament del centre.
bullet Fomentar la convivència entre la comunitat educativa.

 


Contact

AMPA CEIP Pepita Greus

C/ Pepita Greus, 18
Alginet
46230


961 719 055